Speleoliti - program za prostorsko modeliranje; avtor - Matej Dular; © 2002-2012; Slovenija - Ljubljana; Podprto s strani ekipe Speleo.net, številnih slovenskih jamarskih organizacij, posameznikov in nekaterih akademsko-izobraževalnih inštitucij; program je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije preko razpisa za sofinanciranje projektov, ki so namenjeni uveljavljanju, promociji in razvoju slovenskega jezika v letu 2005;


Speleoliti


naloži
programslike iz
programaseznam
popravkovprimeri
interaktivnih
paketovspletna
aplikacija
VRML interaktivna spletna prezentacija
VRML interactive web presentation


Za ogled interaktivnega VRML mora imeti vaš brskalnik nameščen vključnik za prikaz dokumentov VRML. Tak vključnik je npr. Cortona3D Viewer. S programom Speleoliti izvozite objekt ali več objektov kot datoteko VRML. Če je na voljo program gzip.exe, lahko izdelate tudi kompresirano obliko datoteke.

For displaying interactive VRML your browser must have installed a VRML viewer plugin. You can get one such plugin from Cortona3D Viewer. Export an object from Speleoliti as a VRML file. If there is gzip.exe avaible, you can also make compressed version of the file.


Primer VRML 1 / VRML example 1
Celostransko / fullscreen


Primer VRML 2 / VRML example 2
Celostransko / fullscreen
SVG interaktivna spletna prezentacija
SVG interactive web presentation


Za ogled interaktivnega SVG mora vaš brskalnik podpirati SVG in SVG skripting (npr. Firefox 1.5). Če ga ne, si morate naložiti ustrezni plugin (npr. Adobe SVG viewer). S programom Speleoliti izvozite objekt kot interaktivni SVG. Če je na voljo program gzip.exe, lahko izdelate tudi kompresirano obliko datoteke SVG.

For displaying interactive SVG your browser must support SVG and SVG scripting. If it doesn't, you have to get the plug-in (for example Adobe SVG Viewer). Export an object from Speleoliti as interactive SVG. If there is gzip.exe avaible, you can also make a compressed version of SVG file.


Primer SVG 1 / SVG example 1


Primer SVG 2 / SVG example 2
JAVA interaktivna spletna prezentacija
JAVA interactive web presentation


Paket za izdelavo interaktivne spletne prezentacije vsebuje 4 java datoteke .CLASS. S programom Speleoliti izvozite objekt kot interaktivno spletno prezentacijo. Izdelani bosta datoteka s podatki .OBJ ter datoteka .HTML, ki ju shranite v isto mapo kot prej omenjene 4 datoteke. Tako prezentacijo lahko uporabljate na svoji spletni strani. Seveda le, če vaš računalnik podpira javo.

The interactive web presentation package includes 4 java .CLASS files. When exporting an object from Speleoliti as an interactive web presentation, 2 files are created: OBJ and HTML. You should add those 2 files to the same folder as the 4 java files mentioned above and then be able to run such presentation on your web page. Of course only if your computer supports java.

Your browser understands the <APPLET> tag but isn't running the applet, for some reason.
Primer JAVA 1 / JAVA example 1

Your browser understands the <APPLET> tag but isn't running the applet, for some reason.
Primer JAVA 2 / JAVA example 2Speleoliti
english
versionprogram
downloadscreenshots


correction
listexamples of
interactive
appletsweb
application

    Morebitne napake sporočite na webmaster@speleo.net
© 2000 - 2011 www.speleo.net